Description

účinok, ktorý zbavuje štatistický výsledok reprezentatívnosti tým, že ho systematicky deformuje kvôli opatreniam a domnienkam vyplývajúcim z predsudkov na základe rodovo podmienených názorov, že ženy nie sú mužom rovné

Additional notes and information

Napríklad odpovede na otázky týkajúce sa fyzického alebo sexuálneho násilia páchaného na ženách by boli úplne zaujaté, ak by bol počas rozhovoru prítomný ženin partner alebo iní príbuzní.