Description

statistikas rezultātu reprezentativitātes mazināšana, tos sistemātiski kropļojot, ko rada aizspriedumana rīcība vai domas, kuru pamatā ir dzimumbalstīti uzskati, ka sievietes nav vienlīdzīgas ar vīriešiem

Additional notes and information

Piemēram, atbildes uz jautājumiem par fizisku vai seksuālu vardarbību pret sievietēm būtu pilnībā dzimumneobjektīvas, ja intervijā piedalītos arī sievietes partneris vai citi radinieki.