Description

effekt, der gør, at et statistisk resultat ikke er repræsentativt, idet det systematisk fordrejes på grund af fordømmende handlinger eller tanker på basis af kønsbaserede opfattelser af, at kvinder ikke er ligestillede med mænd

Additional notes and information

For eksempel ville svarene på spørgsmål om fysisk eller seksuel vold mod kvinder være helt forvrængede, hvis kvindens partner eller andre pårørende var til stede under interviewet.