Description

efekt që privon një rezultat statistikor të përfaqësimit duke e shtrembëruar atë në mënyrë sistematike, për shkak të veprimeve ose mendimeve paragjykuese bazuar në perceptimet e bazuara në gjini se gratë nuk janë të barabarta me burrat

Additional notes and information

Për shembull, përgjigjet e pyetjeve mbi dhunën fizike ose seksuale ndaj grave do të ishin plotësisht të njëanshme nëse partneri i gruas ose të afërmit e tjerë do të ishin të pranishëm gjatë intervistës.