Description

Ефекат којим се статистичком резултату умањује репрезентативност систематским искривљивањем због предрасуда или поступака заснованих на родној перцепцији да жене нису једнаке мушкарцима.

Additional notes and information

На пример, одговори на питања о физичком или сексуалном насиљу према женама били би потпуно пристрасни ако су током разговора били присутни женин партнер или друга родбина.