Description

efect prin reprezentativitatea unui rezultat statistic are de suferit prin distorsionare sistematică, ca urmare unor acțiuni sau idei preconcepute întemeiate pe percepția bazată pe gen că femeile nu sunt egale cu bărbații

Additional notes and information

De exemplu, la întrebările despre violență fizică sau sexuală împotriva femeilor, răspunsurile ar fi complet distorsionate dacă la interviu ar fi prezent partenerul femeii sau alte rude.