Description

Efekat kojim se statističkom rezultatu umanjuje reprezentativnost sistematskim iskrivljivanjem zbog predrasuda ili postupaka zasnovanih na rodnoj percepciji da žene nisu jednake muškarcima.

Additional notes and information

Naprimjer, odgovori na pitanja o fizičkom ili seksualnom nasilju nad ženama bili bi potpuno pristrasni ako su tokom razgovora bili prisutni ženin partner ili druga rodbina.