Description

poveikis, dėl kurio statistinis rezultatas netenka reprezentatyvumo, nes yra sistemingai iškraipomas dėl išankstinėmis nuostatomis grindžiamų veiksmų ar su lytimi susijusio suvokimo, kad moterys nėra lygios vyrams

Additional notes and information

Pavyzdžiui, atsakymai į klausimus apie fizinį arba seksualinį smurtą prieš moteris bus visiškai iškreipti, jei apklausoje dalyvaus moters partneris arba kiti giminaičiai.