Description

Eфектът е, че статистическият резултат е лишен от представителност, поради системното му изкривяване, което се дължи на предубеждения или мисли, основани на идеята, че жените не са равни на мъжете.

Additional notes and information

Например отговорите на въпросите относно потенциално физическо или сексуално насилие над жена, не биха били искрени, ако партньорът или други роднини на жената присъстват по време на интервюто с нея.