Description

učinek, ki zmanjša reprezentativnost statističnega rezultata s sistematičnim izkrivljanjem zaradi pristranskih dejanj ali mišljenja, ki temeljijo na spolno osnovanem prepričanju, da ženske niso enakovredne moškim

Additional notes and information

Na primer, odgovori na vprašanja o fizičnem ali spolnem nasilju nad ženskami bi bili povsem pristranski, če bi bili med pogovorom z žensko navzoči partner ali drugi sorodniki.