Description

ефект со кој се лишува статистичкиот резултат од репрезентативност преку негово систематско искривување поради дејства или размислувања што содржат предрасуди поради родово базираните перцепции дека жените не им се рамни на мажите

Additional notes and information

На пример, одговорите на прашањата за физичко или сексуално насилство врз жените ќе бидат целосно пристрасни доколку на интервјуто присуствува партнерот на жената или други роднини.