Description

efekt pozbawienia danych statystycznych reprezentatywności przez ich systematyczne wypaczanie na skutek uprzedzeń (na poziomie myśli lub czynów) wynikających z postrzegania kobiet jako nierównych mężczyznom ze względu na płeć

Additional notes and information

Na przykład odpowiedzi na pytania dotyczące przemocy fizycznej lub seksualnej wobec kobiet byłyby całkowicie nieobiektywne, gdyby podczas wywiadu był obecny partner kobiety lub byliby obecni inni członkowie rodziny.