Description

Vaikutus, joka vie tilastolliselta tulokselta sen edustavuuden vääristämällä sitä systemaattisesti sellaisten ennakkoluuloisten toimien tai ajatusten vuoksi, jotka johtuvat sukupuoleen perustuvista käsityksistä, että naiset eivät ole miesten kanssa yhdenvertaisia BETTER: vääristymä tilastollisen tuloksen edustavuudessa seurauksena ennakkoluuloisista toimista tai ajatuksista jotka perustuvat sukupuolittuneisiin käsityksiin miesten ja naisten eriarvoisuudesta

Additional notes and information

Esimerkiksi vastaukset kysymyksiin fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta naisia kohtaan olisivat täysin vinoutuneita, jos naisen kumppani tai muita sukulaisia olisi läsnä haastattelun aikana.