Description

effett li jċaħħad riżultat statistiku ta' rappreżentanza billi jgħawwġu b'mod sistematiku, minħabba azzjonijiet jew ħsibijiet preġudikati bbażati fuq perċezzjonijiet ibbażati fuq is-sess li n-nisa mhumiex ugwali għall-irġiel

Additional notes and information

Pereżempju, it-tweġibiet għal mistoqsijiet dwar vjolenza fiżika jew sesswali kontra n-nisa jkunu kompletament preġudikati jekk is-sieħeb jew il-qraba tal-mara jkunu preżenti waqt l-interrogatorju.