Description

dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas metode, kas iekļauj dzimumu līdztiesības jautājumus izvērtēšanas mērķos, kā arī izvērtēšanas metodikā, pieejās un lietojumā