Description

dati, kas savākti un apkopoti atsevišķi par sievietēm un vīriešiem, tādējādi ļaujot mērīt atšķirības starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz dažādām sociālām un ekonomiskām dimensijām, un kas ir viena no dzimumu statistikas ieguves prasībām

Additional notes and information

Sadalot datus pa dzimumiem, netiek garantēts, ka, piemēram, datu sagatavošanā izmantotās koncepcijas, definīcijas un metodes tiek aptvertas, lai atspoguļotu dzimumu lomas, attiecības un nevienlīdzību sabiedrībā, tāpēc pēc dzimuma dalīti dati pārstāv tikai vienu no dzimumu statistikas īpašībām.