Description

data som samlats in och tabellerats separat för kvinnor och män och som gjort det möjligt att mäta skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller olika sociala och ekonomiska dimensioner och är ett av kraven för att få fram jämställdhetsstatistik

Additional notes and information

Att bryta ner data utifrån kön garanterar inte, till exempel, att begrepp, definitioner och metoder som används i framställningen av data tagits fram för att återspegla könsroller, relationer och ojämlikheter i samhället. Därför utgör insamling av data uppdelat på kön endast en av egenskaperna hos jämställdhetsstatistik.