Description

podatci prikupljeni i razvrstani odvojeno za žene i muškarce kako bi se omogućilo mjerenje razlika između žena i muškaraca u smislu različitih društvenih i gospodarskih dimenzija, kao jedan od uvjeta za dobivanje rodne statistike

Additional notes and information

Razvrstavanje podataka prema spolu ne jamči, primjerice, da se u prikupljanju podataka koristilo koncepte, definicije i metode koji bi odražavali rodne uloge, odnose i neravnopravnosti u društvu. Stoga prikupljanje podataka razvrstanih prema spolu predstavlja samo jednu karakteristiku rodne statistike.