Description

data shromážděná a zpracovaná do tabulek odděleně pro ženy a pro muže, což umožňuje měření rozdílů mezi ženami a muži z různých sociálních a hospodářských hledisek a je také jedním z nezbytných předpokladů pro získání genderové statistiky

Additional notes and information

Pouhé rozlišení dat podle pohlaví například nezaručuje, že koncepce, definice a metody uplatněné při tvorbě dat byly vytvořeny tak, aby odrážely genderové role, vztahy a nerovnosti ve společnosti. Tedy sběr dat rozlišených podle pohlaví představuje pouze jednu charakteristik genderové statistiky.