Description

dane zbierane i stabelaryzowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, pozwalające na pomiar różnic między kobietami i mężczyznami pod kątem różnych wymiarów społecznych i ekonomicznych, a także wymagane dla uzyskania statystyk dotyczących płci

Additional notes and information

Przedstawienie danych z podziałem na płeć nie gwarantuje np. że koncepcje, definicje i metody użyte do przygotowania danych zostały stworzone, aby odzwierciedlały role, relacje i nierówności płciowe w społeczeństwie; dlatego też zbieranie danych z podziałem na płeć jest tylko jednym z elementów statystyk dotyczących płci.