Description

surenkami ir lentelėse pateikiami moterų ir vyrų duomenys, kurie leidžia išmatuoti moterų ir vyrų skirtumus įvairiais socialiniais ir ekonominiais aspektais ir yra vienas iš lyčių statistikos gavimo reikalavimų

Additional notes and information

Duomenų suskirstymas pagal biologinę lytį negarantuoja, kad, pavyzdžiui, sąvokos, apibrėžimai ir metodai, naudojami duomenims rinkti, padės atspindėti lyčių vaidmenis, santykius ir nelygybę visuomenėje, todėl duomenų rinkimas suskirstant pagal biologinę lytį yra tik vienas iš lyčių statistikos aspektų.