Description

sonraí a bhailítear agus a tháblaítear ar leithligh do mhná agus d'fhir lenar féidir dá mbarr difríochtaí idir mná agus fir a thomhas i dtéarmaí toisí sóisialta agus eacnamaíocha éagsúla agus a bheith ar cheann de na ceanglais chun staitisticí inscne a fháil

Additional notes and information

Ní ráthaíonn sonraí arna miondealú de réir gnéis, mar shampla, go bhfuil coincheapa, sainmhínithe agus modhanna a úsáidtear i dtáirgeadh sonraí beartaithe chun róil inscne, caidreamh agus neamhionannais sa tsochaí a léiriú; dá bhrí sin, ní léiríonn bailiú sonraí imdhealaithe de réir gnéis ach ceann amháin de na saintréithe a bhaineann le staitisticí inscne