Description

Prosessi, jonka tavoitteena on yhdistää sukupuolten tasa-arvo laitoksen yleisiin sääntöihin, menettelyihin ja käytäntöihin, mikä johtaa sen muutokseen ja vaikuttaa siten myös organisaation kulttuuriin

Additional notes and information

Tämän aikaansaamiseksi laitoksen sisäisiä mekanismeja on mukautettava organisaatiokehityksen prosessissa. Tämä sisältää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen sisäisen ulottuvuuden (organisaation ja henkilöstön kehittämisen) sekä ulkoisen ulottuvuuden (palvelujen tarjonnan).