Description

process som syftar till att integrera jämställdhet i en institutions fasta regler, procedurer och praktiker, vilket leder till dess omvandling och därmed också påverkar den organisatoriska kulturen

Additional notes and information

För att uppnå detta behöver en institutions interna mekanismer anpassas genom en organisatorisk utvecklingsprocess. Detta innebär jämställdhetsintegrering utifrån ett internt perspektiv (organisatorisk utveckling och personalutveckling) samt ett externt perspektiv (tillhandahållande av tjänster).