Description

proces care urmărește să integreze egalitatea de gen în regulile, procedurile și practicile standard ale unei instituții, ducând la transformarea sa și totodată la un impact asupra culturii organizaționale.

Additional notes and information

În acest scop trebuie adaptate mecanismele interne ale unei instituții, în cadrul unui proces de dezvoltare instituțională. Acest lucru presupune o dimensiune internă a integrării perspectivei de gen (dezvoltare organizațională și personală) cât și o dimensiune externă (furnizare de servicii).