Description

Процес који има за циљ интегрисање родне равноправности у редовна правила, поступке и праксу институције. Успешна примена родног аспекта довешће до трансформације институције, што ће такође утицати на организациону културу. Видети такође: родно осетљив; родна ревизија; организациона култура

Additional notes and information

Да би се то постигло, унутрашњи механизми институције мораће бити прилагођени у оквиру процеса организационог развоја. То подразумева унутрашњу димензију родне равноправности (организациони и кадровски развој), као и спољну димензију (пружање услуга).