Description

Процес, насочен към интегриране на равенството между половете в обичайните правила, процедури и практики на дадена институция, което води до нейната трансформация, коята оказва влияние и върху организационната ѝ структура

Additional notes and information

За да се постигне такава трансормация, вътрешните механизми на една институция би трябвало да бъдат променяни в следствие на процес на организационно развитие. Това предполага вътрешно реорганизиране и с цел интегрирането на принципа на равенство между половете ( чрез развитие на вътрешната организация и персонала), както и реорганизиране навън (по отношение на предоставяните услуги).