Description

proces mający na celu integrację równości płci w ramach regularnych zasad, procedur i praktyk danej instytucji, prowadzący do jej transformacji, a tym samym wywierając również wpływ na jej kulturę organizacyjną

Additional notes and information

Aby to osiągnąć, wewnętrzne mechanizmy instytucji będą musiały zostać dostosowane w ramach procesu rozwoju organizacyjnego. Pociąga to za sobą wewnętrzny wymiar uwzględniania aspektu płci (rozwój organizacyjny i osobisty) oraz wymiaru zewnętrznego (świadczenie usług).