Description

proces kojem je cilj integracija rodne ravnopravnosti u opća pravila, postupke i prakse neke institucije, pri čemu te promjene zatim utječu na njezinu organizacijsku kulturu

Additional notes and information

Da bi se to postiglo, unutarnji mehanizmi institucije moraju se prilagoditi u sklopu procesa organizacijskog razvoja, što za posljedicu ima unutarnju dimenziju rodno osviještene politike (organizacijski razvoj i razvoj osoblja) kao i vanjsku dimenziju (pružanje usluga).