Description

process, kura mērķis ir iekļaut dzimumu līdztiesību iestādes parastajos noteikumos, procedūrās un praksēs, veicinot tās pārveidi un tādējādi ietekmējot organizācijas kultūru

Additional notes and information

Lai to panāktu, iestādes iekšējie mehānismi jāpielāgo organizatoriskās attīstības procesā. Tas ietver dzimumu līdztiesības principa iekļaušanas iekšējo dimensiju (organizatorisku un personīgu attīstību), kā arī ārējo dimensiju (pakalpojumu sniegšana).