Description

proces s ciljem integracije enakosti spolov v redne predpise, postopke in prakse institucije, ki vodijo v njeno preoblikovanje in tako vplivajo tudi na organizacijsko kulturo

Additional notes and information

Za to, da bi to dosegli, je potrebno v okviru razvojnega procesa organizacije prilagoditi notranje mehanizme institucije. To vključuje tako notranjo razsežnost integracije načela enakosti spolov (organizacijski in osebni razvoj) kot zunanjo razsežnost (zagotavljanje storitev).