Description

proces, který si klade za cíl začlenění genderové rovnosti do běžných pravidel, postupů a praxe instituce, vede k její přeměně a jako takový má dopad na organizační kulturu

Additional notes and information

K dosažení této změny bude nutno v rámci procesu rozvoje instituce přizpůsobit vnitřní mechanismy instituce, což s sebou nese jednak vnitřní rozměr spočívající v genderovém mainstreamingu (organizační a personální rozvoj) a jednak vnější rozměr (poskytování služeb).