Description

valstybės struktūrų ir valstybės pareigūnų atsakomybė ir pareiga užtikrinti lyčių aspekto integravimą ir siekti lyčių lygybės politikos tikslų, pranešti apie padarytą pažangą ir atsakyti už negebėjimą pasiekti užsibrėžtų lyčių lygybės tikslų

Additional notes and information

Su lytimi susijusi atskaitomybė reikalauja užtikrinti, kad viešųjų asmenų sprendimai būtų reguliariai įvertinami moterų ir vyrų poreikių ir interesų atžvilgiu ir kad lyčių lygybė būtų vienas iš rodiklių, pagal kurį vertinama politikos formuotojų veikla.