Description

obligație și răspundere a structurilor de stat și a funcționarilor publici de a implementa integrarea perspectivei de gen și a atinge obiectivele politicii de egalitate de gen,de a raporta progresele obținute, și de a da socoteală în caz de nereușită a atingerii obiectivelor propuse în domeniul egalității de gen.

Additional notes and information

Responsabilitatea de sensibilitate la gen cere ca deciziile actorilor publici să poată fi evaluate regulat din perspectiva nevoilor și intereselor femeilor și bărbaților și ca egalitatea de gen sa fie unul din criteriile de evaluare a performanțelor factorilor de decizie.