Description

obveza i odgovornost državnih struktura i javnih službenika za provedbu rodno osviještene politike i ostvarenje ciljeva rodne ravnopravnosti, izvještavanje o postignutom napretku i odgovornost u slučaju neostvarivanja navedenih ciljeva rodne ravnopravnosti

Additional notes and information

Rodno osjetljiva odgovornost zahtijeva redovnu procjenu odluka javnih osoba iz perspektive potreba i interesa žena i muškaraca te obuhvaća rodnu ravnopravnost kao jedan od standarda na temelju kojeg se procjenjuju postupci donositelja odluka.