Description

offentlige og statslige myndigheder og institutioners forpligtelse til og ansvar for at inddrage kønsmæssige aspekter og nå målene i deres kønsligestillingspolitikker, rapportere om opnåede resultater og stå til ansvar i tilfælde, hvor det ikke var muligt at nå de angivne kønsligestillingsmål

Additional notes and information

Kønsfølsom ansvarlighed kræver, at de offentlige aktørers beslutninger regelmæssigt kan vurderes ud fra kvinders og mænds behov og interesser, og at ligestilling mellem kønnene er en af de standarder, som beslutningstagernes præstation vurderes på.