Description

plicht en verantwoordelijkheid van staatsstructuren en ambtenaren om gendermainstreaming te implementeren en doelstellingen voor het gendergelijkheidsbeleid te realiseren, om verslag te doen van bereikte vooruitgang, en om verantwoording af te leggen in het geval dat vastgestelde gendergelijkheidsdoelstellingen niet worden gerealiseerd

Additional notes and information

Genderbewuste verantwoordingsplicht vereist dat de besluiten van overheidsinstanties regelmatig kunnen worden beoordeeld vanuit het perspectief van de behoeften en belangen van vrouwen en mannen en dat gelijkheid van vrouwen en mannen een van de normen is op basis waarvan de prestaties van besluitvormers worden beoordeeld.