Description

povinnost státních struktur a veřejných činitelů uplatňovat genderový mainstreaming a plnit politické cíle v oblasti genderové rovnosti, vypracovávat zprávy o dosaženém pokroku a zodpovídat se v případě, že stanovené cíle v oblasti genderové rovnosti nebyly splněny

Additional notes and information

Genderově citlivá vykazatelnost vyžaduje, aby rozhodnutí veřejných činitelů bylo možno podrobovat pravidelnému posouzení z hlediska potřeb a zájmů žen a mužů a aby jedním ze srovnávacích měřítek pro posuzování činnosti činitelů s rozhodovacími pravomocemi byla genderová rovnost.