Description

valsts struktūru un amatpersonu saistības un pienākums iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu un īstenot dzimumu līdztiesības politikas mērķus, ziņot par panākto progresu un spēt sniegt pamatojumu gadījumos, kad noteiktie dzimumu līdztiesības mērķi nav īstenoti

Additional notes and information

Dzimumsensitīvā pārskatatbildībā publiskā sektora dalībnieku lēmumi ir regulāri jānovērtē no sieviešu un vīriešu vajadzību un interešu skatpunkta, un dzimumu līdztiesībai jābūt vienam no standartiem, attiecībā pret kuru tiek novērtēts lēmumu pieņēmēju sniegums.