Description

Одговорност се односи на обавезу и одговорност државних структура и јавних службеника да спроведу родну равноправност и постигну циљеве политика родне равноправности, да извјештавају о постигнутом напретку и да одговарају у случају неиспуњавања наведених циљева родне равноправности.

Additional notes and information

Одговорност за родну равноправност захтијева да се одлуке јавних актера могу редовно процјењивати из перспективе потреба и интереса жена и мушкараца те да је родна равноправност један од стандарда на основу којег се процјењује учинак доносилаца одлука.