Description

Odgovornost se odnosi na obavezu i odgovornost državnih struktura i javnih službenika da provedu rodnu ravnopravnost i postignu ciljeve politika rodne ravnopravnosti, da izvještavaju o postignutom napretku i da odgovaraju u slučaju neispunjavanja navedenih ciljeva rodne ravnopravnosti.

Additional notes and information

Odgovornost za rodnu ravnopravnost zahtijeva da se odluke javnih aktera mogu redovno procjenjivati iz perspektive potreba i interesa žena i muškaraca te da je rodna ravnopravnost jedan od standarda na osnovu kojeg se procjenjuje učinak donosilaca odluka.