Description

У односу на родну равноправност, дихотомија приватно/јавно произлази из њене родне природе, и повезивања мушкости и јавног, те женствености и приватног.