Description

podjela koja proizlazi iz rodne podvojenosti i povezanosti maskuliniteta s javnim, a feminiteta s privatnim okruženjem