Description

У односу на родну равноправност, приватна/јавна дихотомија произлази из њене родне природе, и повезивања мушкости и јавног, и женствености и приватног.