Description

politika mmirata sabiex tittrasforma d-distribuzzjoni tar-riżorsi u tar-responsabbiltajiet bil-għan li toħloq relazzjoni aktar ugwali bejn in-nisa u l-irġiel