Description

Политики, имащи за цел да преобразуват съществуващото разпределение на ресурсите и отговорностите така, че да се създадат по - равнопоставени отношения между жените и мъжете.