Description

politika, jejímž cílem je transformace stávajícího rozdělování zdrojů a povinností, a tudíž vytvoření rovnějších vztahů mezi ženami a muži