Description

polityka dążąca do transformacji istniejącej dystrybucji zasobów i odpowiedzialności w celu stworzenia równiejszej relacji między kobietami i mężczyznami