Description

politika zameraná na transformáciu existujúceho rozdelenia zdrojov a zodpovedností s cieľom vytvoriť rovnocennejší vzťah medzi ženami a mužmi