Description

beleid dat zich richt op het omvormen van de bestaande verdeling van middelen en taken om zo een gelijkwaardiger verhouding tussen vrouwen en mannen te creëren